ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – Καμία παράταση μετά τον Σεπτέμβριο

Νέα

Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου πήρε παράταση η διαδικασία κτηματογράφησης για τις Π.Ε. Άρτας, Λευκάδας, Πρέβεζας και Ιωαννίνων, κάτι που όμως δεν πρέπει να εφησυχάσει τους πολίτες που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις δηλώσεις τους.
Σύμφωνα με τον διευθυντή της αναδόχου κοινοπραξίας για την περιοχή Κων. Τσαβδάρογλου που μίλησε στο ITV, το πρώτο ζήτημα που θα πρέπει να προσέξουν οι πολίτες είναι η ομαλή ροή των δηλώσεών τους, πριν το πέρας της προθεσμίας της 15ης Σεπτεμβρίου λόγω του ότι για πρώτη φορά δόθηκε τέτοια χρονική παράταση, είναι μάλλον αδύνατο, σύμφωνα με τον κ. Τσαβδάρογλου, να ισχύσουν τα εμπρόθεσμα πρωτόκολλα μετά την ημερομηνία αυτή.
«Είναι σημαντικό ήδη από σήμερα οι πολίτες να σπεύσουν να ολοκληρώσουν την διαδικασία υποβολής δήλωσης και να μην το αναβάλλουν για τον Σεπτέμβριο.
Έχει αποδειχθεί πολλάκις μέχρι σήμερα ότι ο συνωστισμός των δικαιούχων κατά τη λήξη της προθεσμίας συλλογής των δηλώσεων ιδιοκτησίας προκαλεί μόνον αρνητικά αποτελέσματα στον εντοπισμό των γεωτεμαχίων και τον έλεγχο των προσκομιζόμενων νομιμοποιητικών εγγράφων.
Κατά συνέπεια, η 15η Σεπτεμβρίου καθίσταται προφανώς καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης εμπρόθεσμων δηλώσεων ιδιοκτησίας, δίχως να χωρεί περαιτέρω απόδοση πρωτοκόλλων εμπρόθεσμης προσέλευσης των δικαιούχων», σημείωσε ο κ. Τσαβδάρογλου. Δεν απέκλεισε ακόμη και το ενδεχόμενο επιβολής προστίμων σε όσους δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία στις προβλεπόμενες ημερομηνίες.
Ζήτημα υπάρχει όμως και για την ελληνική Πολιτεία, που έχει αναλάβει συγκεκριμένες υποχρεώσεις έναντι των ευρωπαίων πιστωτών, που χρηματοδοτούν τη συγκεκριμένη παρέμβαση.
«Η χώρα άλλωστε χρηματοδοτείται με ευρωπαϊκά κονδύλια για το Κτηματολόγιο έχει αναλάβει συγκεκριμένες υποχρεώσεις, ώστε να ολοκληρώσει τη διαδικασία εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου.
Άλλωστε, τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα για την περαίωση των τρεχουσών μελετών το έτος 2021, έχουν επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που καθιστά αδύνατη της παραβίαση της δοθείσης παράτασης διότι εκτροχιάζονται ολοκληρωτικά οι χρόνοι περαίωσης και παράδοσης των μελετών κτηματογράφησης», κατέληξε ο κ. Τσαβδάρογλου.