ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ ΝΟΝΟΥ -Τι περιλαμβάνει και πότε ξεκινάει

Νέα

Από τις 29 Μαρτίου έως τις 15 Απριλίου θα τεθεί σε ισχύ το «καλάθι του νονού» σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή

Από τις 29 Μαρτίου έως τις 15 Απριλίου θα τεθεί σε ισχύ το «καλάθι του νονού» σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και στόχος είναι η διασφάλιση προσιτών προϊόντων παιχνιδιών κατά τη διάρκεια της περιόδου πριν από το Πάσχα.

Το καλάθι θα περιλαμβάνει:

– Λαμπάδα με παιχνίδι

– Πασχαλινά σοκολατειδή (αυγά κλπ)

– Επιτραπέζια/Παζλ

– Παιχνίδια με κούκλες, κουκλόσπιτα και άλλα αξεσουάρ (παιχνίδια μίμησης)

– Βρεφικά παιχνίδια

– Φιγούρες δράσης

– Παιχνίδια κατασκευών και δημιουργίας (π.χ. παιχνίδια με τουβλάκια)

– Οχήματα

– Τηλεκατευθυνόμενα

– Ηλεκτρονικά παιχνίδια

– Αθλητικά παιχνίδια (π.χ. μπάλες, παιδικές μπασκέτες και τέρματα)

– Λούτρινα

– Μουσικά παιχνίδια

Σύμφωνα με τη διάταξη, οι επιχειρήσεις πο πωλούν παιδικά παιχνίδια με συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών που υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ υποχρεούνται να αποστέλλουν στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κατάλογο προϊόντων που θα μπαίνουν στο «καλάθι των νονών» από την 29η Μαρτίου 2023 έως τη 15η Απριλίου 2023.

Οι επιχειρήσεις εντάσσουν τουλάχιστον ένα προϊόν από κάθε κατηγορία προϊόντων που περιλαμβάνεται στο «καλάθι των νονών», εφόσον διαθέτουν προϊόντα αυτής της κατηγορίας, και το διαθέτουν σε προσιτή τιμή, ιδίως συγκριτικά με τα υπόλοιπα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας, ενημερώνοντας τους καταναλωτές, που προσέρχονται στα φυσικά ή ψηφιακά καταστήματά τους, ως προς τη σύνθεση του «καλαθιού» που προτείνουν. Η ενημέρωση αυτή γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως με λίστες, φυλλάδια και, υποχρεωτικά, με ειδική σήμανση επί των προϊόντων ή του χώρου πώλησής τους.

Ειδικό σήμα στο ράφι και κατάλογος στην είσοδο

Oι υπόχρεοι τοποθετούν ευκρινές ειδικό σήμα στο ράφι των προϊόντων που συμμετέχουν στο «καλάθι των νονών», καθώς και ευκρινή κατάλογο των προϊόντων που συνθέτουν το «καλάθι» σε εμφανές σημείο στην είσοδο του καταστήματος, που συμπεριλαμβάνει τις τιμές στις οποίες προσφέρονται τα προϊόντα. Επιπρόσθετα, οι υπόχρεοι διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που συμμετέχουν στο «καλάθι» βρίσκονται στα καταστήματά τους σε επάρκεια και διατίθενται απρόσκοπτα στο καταναλωτικό κοινό. Για κάθε παράβαση της παρούσας επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1.000 έως 10.000 ευρώ.

Ο κατάλογος των προϊόντων που συμμετέχουν στο «καλάθι των νονών» και οι τιμές τους διαμορφώνονται ελεύθερα από τις επιχειρήσεις. Για τις τιμές των προϊόντων που συνθέτουν το «καλάθι» που προτείνεται από κάθε επιχείρηση εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 58 του ν. 4818/2021 (Α’ 124), περί αθέμιτης κερδοφορίας, όπου το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προϊόντος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προϊόντος προ της 1ης Δεκεμβρίου 2021. Τα προϊόντα του καταλόγου μπορούν να διαφοροποιούνται κάθε φορά που αποστέλλεται από τους υπόχρεους νέος κατάλογος προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η μη αποστολή καταλόγου προϊόντων ή η ελλιπής αποστολή καταλόγου προϊόντων από τους υπόχρεους τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης αποστολής καταλόγου.