ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ -Με διπλό σύστημα η αξιολόγηση των αιτήσεων

Νέα

 Ανοικτή έως την Τρίτη 20 Ιουνίου 2023 για όλα τα ΑΦΜ θα είναι η πλατφόρμα allazothermosifona.gov.gr του προγράμματος «Ανακυκλώνω – Αλλάζω θερμοσίφωνα», ώστε οι δικαιούχοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 100 εκατ. ευρώ μέσω του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και ήδη έχουν υποβληθεί περισσότερες από 200.000 αιτήσεις. Η τελική επιλογή των 120.000 δικαιούχων θα προκύψει μέσα από ένα συνδυασμό κριτηρίων, οικονομικών, κοινωνικών, αλλά και με βάση την Περιφέρεια, ανάλογα με τη διεύθυνση της κατοικίας που δηλώνεται στην αίτηση. Κι αυτό επειδή σε κάθε περιφέρεια θα διανεμηθεί ένα διαφορετικό ποσό. Έτσι κάθε Περιφέρεια της χώρας θα έχει την δική της σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τα οικονομικά και τα κοινωνικά κριτήρια του κάθε αιτούντα.

Για παράδειγμα, κάποιος που μπορεί να κατατάσσεται πιο χαμηλά με βάση το εισόδημα και τα κοινωνικά κριτήρια πανελλαδικώς, μπορεί τελικά να βρεθεί στην πρώτη φουρνιά των δικαιούχων, επειδή στην περιοχή του – δηλαδή στην περιφέρεια του – δεν έχουν γίνει πολλές αιτήσεις ή δεν υπάρχουν πολλοί που να πληρούν τα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια ή ο «κουμπαράς» της Περιφέρειας είναι μεγαλύτερος από άλλες.

Κάθε Περιφέρει θα έχει τον δικό της «κουμπαρά» ο οποίος θα διανεμηθεί και θα καθορίσει τους δικαιούχους.

 Οι 26 λίστες

Με την ολοκλήρωση των αιτήσεων και την απενεργοποίηση της πλατφορμας θα καταρτιστούν 26 διακριτές λίστες ως εξής:

– οι αιτήσεις της 1ης εισοδηματικής κατηγορίας κατατάσσονται σε 13 χωριστές λίστες – μία ανά Περιφέρεια, ξεκινώντας πάντα από αυτή με τη μεγαλύτερη βαθμολογία και προχωρώντας με φθίνουσα σειρά κατάταξης.

– οι αιτήσεις της 2ης και 3ης εισοδηματικής κατηγορίας κατατάσσονται μαζί σε 13 χωριστές λίστες – μία ανά Περιφέρεια, ξεκινώντας πάντα από αυτή με τη μεγαλύτερη βαθμολογία και προχωρώντας με φθίνουσα σειρά κατάταξης.

Τα κοινωνικά κριτήρια

Συγκεκριμένα, τα κριτήρια κατάταξης είναι:

 

– Μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας.

– Οικογένειες με μέλη ΑμεΑ.

– Μονογονεϊκές οικογένειες, με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο.

– Οικογένειες με εξαρτώμενα μέλη.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Το πρόγραμμα προβλέπει επιδοτήσεις στη βάση τριών εισοδηματικών κλιμακίων και της χωρητικότητας του προς αντικατάσταση θερμοσίφωνα:

– Για την πρώτη κατηγορία με εισόδημα έως 5.000 ευρώ η επιδότηση ανέρχεται στο 60% και ανώτατο ποσό τα 904,84 ευρώ για θερμοσίφωνες πάνω από 186 λίτρα, 771,77 ευρώ για θερμοσίφωνα 136-185 λίτρων και 612,10 ευρώ για θερμοσίφωνα 110-135 λίτρων.

– Για τη δεύτερη κατηγορία, με εισόδημα από 5.000 έως 10.000 ευρώ, η επιδότηση ανέρχεται στο 55% και στα 829,84 ευρώ για θερμοσίφωνα πάνω από 186 λίτρα, στα 707,26 για θερμοσίφωνα 136-185 λίτρων και στα 561,29 ευρώ για θερμοσίφωνα 11-135 λίτρων.

– Στην τρίτη κατηγορία, τέλος, με εισόδημα πάνω από 10.000 και έως 30.000 ευρώ, η επιδότηση ανέρχεται στο 50% και το μέγιστο ποσό στα 754,03 ευρώ για θερμοσίφωνα πάνω από 186 λίτρα, στα 634,55 ευρώ για χωρητικότητα 136-185 λίτρων και στα 510,48 ευρώ για χωρητικότητα 110-135 λίτρων.