Ικανοποίηση για τη λειτουργία και τις δράσεις του ΚΔΑΠ μεΑ

Νέα

Το ΚΔΑΠ μεΑ του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α Δήμου Ιωαννιτών επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Δημ. Παπαγεωργίου με τον Πρόεδρο του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α., Δημ. Πάνου.

Το ΚΔΑΠ μεΑ του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α Δήμου Ιωαννιτών επισκέφθηκε την Παρασκευή ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Δημ. Παπαγεωργίου με τον Πρόεδρο του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α., Δημ. Πάνου. Υπήρξε ενημέρωση του Δημάρχου για τις δυνατότητες και τις δράσεις του ΚΔΑΠ μεΑ και περιήγηση στο χώρο, όπως και συζήτηση με τους εργαζόμενους για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους ωφελούμενους.

Το ΚΔΑΠ μεΑ του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α Δήμου Ιωαννιτών ιδρύθηκε το 2019 και αποτελεί έναν πλήρως οργανωμένο χώρο με όργανα φυσιοθεραπείας, εργοθεραπείας, χώρους για επιτραπέζιες δραστηριότητες, χώρους σίτισης και ανάπαυσης και ιδιόκτητο λεωφορείο που εξυπηρετεί 25 παιδιά με αναπηρία ηλικίας από 6 ετών έως 25 ετών.

Ο Δήμαρχος δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος τόσο με τον χώρο του ΚΔΑΠ μεΑ και την πληρότητα των υποδομών όσο και από την προσπάθεια που καταβάλλει το προσωπικό του ΚΔΑΠ μεΑ για την καλύτερη δυνατή παροχή φροντίδας στα ωφελούμενα παιδιά και υπενθύμισε ότι σύντομα ολοκληρώνονται οι εργασίες στο «Κέντρο για το Παιδί» στο παλιό Άσυλο Ανιάτων, όπου θα λειτουργήσουν δυο ΚΔΑΠ μεΑ 25 και 15 θέσεων και ένα ΚΔΑΠ για παιδιά τυπικής ανάπτυξης.

Ο Πρόεδρος του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α., Δημ. Πάνου, δήλωσε ότι το ΚΔΑΠ μεΑ είναι μια πλήρης δομή τόσο ως προς τον απαιτούμενο εξοπλισμό όσο και από τις απαραίτητες ειδικότητες στο προσωπικό.  Οι προσφερόμενες υπηρεσίες στα παιδιά είναι εξαιρετικές. Ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για την επίσκεψη και το ενδιαφέρον του για τις δομές του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. όπως και του εργαζόμενους για την υπευθυνότητα και την ευσυνειδησία στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.