ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ -Ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες από τον δήμο

Νέα

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Ηγουμενίτσας και για την διευκόλυνση των πολιτών ο Δήμος ενεργοποίησε τέσσερις θυρίδες gov.gr.

Οι πολίτες πλέον μπορούν να έχουν πρόσβαση στις κάτωθι υπηρεσίες:

• Θυρίδα Κοινωνικών Δομών που θα εκδίδει Ευρωπαϊκά Πιστοποιητικά Covid-19 εμβολιασμού.

• Θυρίδα Δημοτολογίου που θα εκδίδει Δημοτολογικά Πιστοποιητικά / βεβαιώσεις.

• Θυρίδα Ληξιαρχείου που θα εκδίδει Ληξιαρχικά έγγραφα.

• Θυρίδα Δήμου που θα υποδέχεται αιτήσεις πολιτών που αφορούν στις δημοτικές υπηρεσίες.

Τα έγγραφα αυτά γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.