Η PD Neurotechnology Ltd. αναζητά Υπεύθυνο Διοικητικής Υποστήριξης στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στα Ιωάννινα

Νέα

Η PD Neurotechnology Ltd. αναζητά Υπεύθυνο Διοικητικής Υποστήριξης για εργασία στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στα Ιωάννινα.

H PD Neurotechnology Ltd. είναι μια νεοσύστατη εταιρία υψηλής τεχνολογίας στο χώρο των ιατρικών συσκευών, η οποία επικεντρώνεται στην έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή, πώληση και εμπορία των προϊόντων και υπηρεσιών που παράγει η ίδια η επιχείρηση.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της, αναφέρονται σε ιατρικές συσκευές και λογισμικό για την παρακολούθηση ασθενών που πάσχουν από τη νόσο Πάρκινσον και άλλες κινητικές διαταραχές.

Η PD Neurotechnology Ltd. αναζητά Υπεύθυνο Διοικητικής Υποστήριξης για εργασία στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στα Ιωάννινα:

Θέση PDN01: Υπεύθυνος διοικητικής Υποστήριξης – Administrative Support

Αρμοδιότητες

· Οικονομική και Λογιστική υποστήριξη της εταιρείας σε συνεννόηση με τη διοίκηση της εταιρείας

· Διοικητική Υποστήριξη Μονάδας Ε&Α στα Ιωάννινα

· Υποστήριξη της ομάδας συλλογής και επεξεργασίας ιατρικών δεδομένων

· Διαχείριση συγκεκριμένων διαδικασιών Προτύπων ISO

· Ενεργή υποστήριξη στις Marketing δράσεις της εταιρείας (ενδεικτικά: οργάνωση για λειτουργικά και διαφημιστικά φυλλάδια, internet site admin support, direct marketing support, content calendar support, associations management support, κ.α.

· Υποστήριξη στην οργάνωση εκδηλώσεων, εταιρικών δράσεων κλπ.

Απαραίτητα Προσόντα

· Πτυχιούχος Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. κατά προτίμηση Λογιστικής κατεύθυνσης

· ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ Γνώση αγγλικών

· Πολύ καλή γνώση Η/Υ και Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)

· Γνώση προγραμμάτων λογιστικής παρακολούθησης είναι επιπλέον προσόν

· Επικοινωνιακές, οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες

· Ομαδικότητα

Επιθυμητά Προσόντα

· 3ετης και πλέον εμπειρία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο τηλέφωνο 2651001300 και να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους με αναφορά στον κωδικό θέσης στο [email protected]