ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΜΥΡΑΣ – Συνεχίζονται οι προσπάθειες για τη συνεπιμέλεια των τέκνων

Νέα

Συνάντηση με το προεδρείο του Συλλόγου «Συνεπιμέλεια» Ιωάννη Παπαρρηγόπουλο και Νικόλαο Γκόλτση είχε ο βουλευτής Ιωαννίνων Γιώργος Αμυράς επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει συνοδοιπόρος στον αγώνα που συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι την επίτευξη της εναρμόνισης των διατάξεων του οικογενειακού δικαίου με το διεθνές σχετικά με την κοινή επιμέλεια τέκνων.
Το συμφέρον του παιδιού επιτάσσει η ανατροφή του να γίνεται και από τους δύο γονείς, εξασφαλίζοντάς του έτσι τους καλύτερους δυνατούς δείκτες ευημερίας.
«H ίση μεταχείριση των γονέων στην ανατροφή των παιδιών τους παραμένει μία επιτακτική ανάγκη σήμερα, είτε πρόκειται για αναγνωρισμένα παιδιά εκτός γάμου, είτε σε περίπτωση διάστασης/ διαζυγίου», δήλωσε ο Γιώργος Αμυράς.
Στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι δύο γονείς δικαιούνται κοινή γονική μέριμνα, αλλά όχι κοινή επιμέλεια. Σημειώνεται ότι η Κύπρος έχει κάνει σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της κοινής επιμέλειας. Αυτή η οπτική αποτελεί κυρίαρχη τάση στο σύγχρονο δυτικό κόσμο καθιστώντας υποχρεωτική τη νομική πρόβλεψη της συνεπιμέλειας του παιδιού και από τους δύο γονείς του.
Ο βουλευτής θα μεταφέρει στην κυβέρνηση και το υπουργείο Δικαιοσύνης το επείγον του θέματος δεδομένου ότι χιλιάδες οικογένειες υποφέρουν από το ολοένα αυξανόμενο φαινόμενο της γονεϊκής αποξένωσης με κύριο θύμα το παιδί.