ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΜΥΡΑΣ – Στήριξη στο ΚΕΚ του ΟΑΕΔ Ιωαννίνων

Νέα

Επίσκεψη σε ένα από τα πιο δραστήρια Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ, αυτό των Ιωαννίνων, πραγματοποίησε ο βουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αμυράς προκειμένου να ενημερωθεί από τον διευθυντή της σχολής, κ. Αργύρη Κύρκο για τρέχοντα ζητήματα. Το ΚΕΚ Ιωαννίνων προσφέρει πληθώρα προγραμμάτων με κύριο γνώρισμα την εξωστρέφεια μέσω της επιμόρφωσης και την απόκτηση δεξιοτήτων.
Ο κ. Κύρκος ξενάγησε τον κ. Αμυρά στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του ΚΕΚ όπου πραγματοποιούνται προγράμματα όπως «Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής για την Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας», «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αρωματικών Φαρμάκων», «Διάσωση σε Ορμητικά Νερά», «Σχεδιασμός Επίπλων με Η/Υ» κ.ά. Βασικός σκοπός του ΚΕΚ είναι η άμεση και ουσιαστική απόκτηση πρακτικών γνώσεων που βρίσκουν εφαρμογή σε ένα σύνολο του πληθυσμού που ξεφεύγει από τα αυστηρά όρια της τοπικής κοινωνίας.
«Η διοίκηση του ΚΕΚ του ΟΑΕΔ Ιωαννίνων έχει αντιληφθεί το νόημα των καιρών μας», δήλωσε ο Γιώργος Αμυράς και πρόσθεσε ότι θα έχει τη στήριξη του στη συνέχεια του δημιουργικού της έργου.