ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΓΚΡΟΣ -«Να προχωρήσουν οι διαδημοτικές συνεργασίες για τις πολεοδομικές αρμοδιότητες»

Νέα

Τα προβλήματα της υποστελέχωσης που μαστίζουν όλες τις Υπηρεσίες Δόμησης φέρνει στο προσκήνιο το  Τμήμα Ηπείρου του ΤΕΕ

Τα προβλήματα της υποστελέχωσης που μαστίζουν όλες τις Υπηρεσίες Δόμησης φέρνει στο προσκήνιο το  Τμήμα Ηπείρου του ΤΕΕ, καλώντας τους δημάρχους όλης της Ηπείρου και της Λευκάδας, να προχωρήσουν το ταχύτερο δυνατό στη σύναψη των απαιτούμενων συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας για την αναγκαία προσαρμογή στις απαιτήσεις της νομοθεσίας, όσον αφορά στην άσκηση των Πολεοδομικών αρμοδιοτήτων των Υ.ΔΟΜ. στα διοικητικά όρια των δήμου τους.

Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του Τμήματος Γιάννης Τσίγκρος, το ΤΕΕ αναλαμβάνοντας το θεσμικό του ρόλο ως επιστημονικός σύμβουλος της Πολιτείας, αλλά και ως εκπρόσωπος των Διπλωματούχων Μηχανικών, αναγνωρίζει όλες τις αντικειμενικές  δυσχέρειες που εμφανίστηκαν για την οργάνωση και τη λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης σε κάθε δήμο, που παρά τον αρχικό σχεδιασμό για ξεκίνημά τους το αργότερο μέχρι 31.12.2012 (όπως ήταν η αρχική πρόβλεψη του Ν3852/2010). δεν κατάφερε να υλοποιηθεί! Για αυτό το λόγο και με επιστολή  ζητάει από όλους τους Δήμους της Περιφέρειας Ηπείρου και Λευκάδος να προχωρήσουν το ταχύτερο δυνατό στη σύναψη των απαιτούμενων συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας.

«Με τον παραπάνω τρόπο εκτιμούμε ότι η επιτυχής υλοποίηση της διαδημοτικής συνεργασίας θα βελτιώσει σαφώς την αποτελεσματικότητα αντιμετώπισης των Πολεοδομικών θεμάτων στην περιοχή σας προς ουσιαστικό όφελος των κατοίκων σε κάθε Δήμο αλλά και της τοπικής ανάπτυξης, ιδίως στη σημερινή εποχή που τρέχουν αρκετά επενδυτικά προγράμματα, τα οποία κινδυνεύουν να χαθούν. Το Τμήμα Ηπείρου του ΤΕΕ δηλώνει ότι παραμένει ενεργό και είναι πάντα στη διάθεση όλων των Δήμων της περιοχής για μια ουσιαστική συνεργασία, σε όλους τους τομείς» τόνισε ο κ. Τσίγκρος

Να τονίσουμε, ότι ήδη ο Δήμος Ιωαννιτών, ως έδρα Νομού, έχει προχωρήσει με την υπ’αριθμ 205/2023 (ΑΔΑ: Ψ7ΑΘΩΕΩ-Κ7Ξ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιωαννιτών για «Έγκριση σχεδίου σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για τη διοικητική υποστήριξη των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων» την οποία και έχει ήδη αποστείλει στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων για έγκριση.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΜΟΥ