ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – «Φιλοξένησε» συντονιστές εκπαιδευτικού έργου

Νέα

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων (Φ.Δ.Λ.Π.Ι) υποδέχτηκε την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019, ομάδα Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Ηπείρου στο πλαίσιο ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσής τους, στο Κέντρο Πληροφόρησης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων. Η ερμηνεία οικοσυστήματος λίμνης Παμβώτιδας περιλάμβανε ενότητες για τις Προστατευόμενες Περιοχές της Ηπείρου και τη φυσική κληρονομιά μας, τη Λίμνη Παμβώτιδα, την εξέλιξη της, το οικοσύστημα και τη βιοποικιλότητά της, τη διαχείρισή της, τη σχέση της με τον άνθρωπο, τις παραδοσιακές δραστηριότητες των κατοίκων που σχετίζονταν με τη λίμνη, και πολλά άλλα. Στο τέλος υπήρχε η δυνατότητα παρακολούθησης του τοπίου και της ορνιθοπανίδας της λίμνης με τηλεσκόπιο, ενώ οι εκπαιδευτικοί προμηθεύτηκαν και το έντυπο υλικό του Φ.Δ.Λ.Π.Ι.