Ενημέρωση για δημιουργία σημείων φιλικών για θηλασμό

Νέα

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Σωματείου Καφέ Μπάρ Κέντρων Διασκέδασης και συναφών επαγγελμάτων με την 5η και 6η Τ.ΟΜ.Υ. Ιωαννίνων στις 5 Αυγούστου 2019.

Στη συνάντηση πραγματοποιήθηκε ενημέρωση σχετικά με την δράση για τη δημιουργία σημείων φιλικών για τον μητρικό θηλασμό.

Η 5η και 6η Τ.ΟΜ.Υ. Ιωαννίνων είναι στην διάθεση όλων των γονέων και μπορεί να ενημερώσει σχετικά κάθε ενδιαφερόμενη για τον θηλασμό:

Πρόσωπα και τηλέφωνα ενημέρωσης και επικοινωνίας

5η Τ.ΟΜ.Υ. Ιωαννίνων: Κιτσάτη Ναταλία: Μπράχου Βασιλική, Παύλου Μελά 34. Tηλ: 26510-59658. Email: [email protected]