Ενδιαφέρον για τα ζητήματα των καλλιτεχνών

Νέα

Στα γραφεία της παράταξης «Ιωάννινα 2023» καλλιτέχνες των Ιωαννίνων, που εργάζονται στην παραγωγή θεατρικού έργου, συναντήθηκαν μετά από πρωτοβουλία τους με την Τατιάνα Καλογιάννη και στελέχη της παράταξης, στους οποίους εξέθεσαν τα ζητήματα που τους απασχολούν.

Την Τατιάνα Καλογιάννη συνόδευαν η Μαρία Μαρινίδου – Βενέτη και ο Νίκος Σφαιρόπουλος, εκπρόσωποι της παράταξης στο ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ιωννίνων και ο Κωστής Παραφωτίκας.
Έγινε εκτενής συζήτηση και κατατέθηκαν προβληματισμοί, απόψεις και θέσεις για τις πρόσφατες επιλογές της διοίκησης των οργάνων του δήμου.
Οι θέσεις της παράταξης ΙΩΑΝΝΙΝΑ_2023, όπως τις παρουσίασε η Τατιάνα Καλογιάννη, είναι:

-H παραγωγή καλλιτεχνικού έργου, που προάγει την πνευματική, συναισθηματική και ψυχολογική καλλιέργεια των δημοτών είναι κρίσιμος και καίριος πυλώνας στη διαχείριση των δημόσιων θεμάτων. Αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την κτήση υπόβαθρου κοινών στοιχείων κοινωνικής συνοχής και αξιών.
-Πρέπει, αναμφισβήτητα, να επιδοτείται από τον προϋπολογισμό του δήμου.
-Πρέπει, επίσης, να διεκδικεί και να επιτυγχάνει χρηματοδότηση στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης και από φορείς που διαθέτουν χρηματοοικονομική ταμειακή άνεση.
-O ρόλος των θεσμικών οργάνων του Δήμου στο πλαίσιο και στο κεφάλαιο αυτό, είναι να καθορίζουν, θεματικά, τομεακά, χρονικά, οικονομικά, αλλά κυρίως στοχευμένα, τους όρους της επιδότησης.

-Η παράταξή μας, με την εποπτεία και τις κατευθύνσεις του Φώντα Μπίτσικα, συγκρότησε και παρουσίασε στους συνδημότες τον Μάρτιο του 2019, ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα καλλιτεχνικής κινητοποίησης του Δήμου.
Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του προγράμματος αυτού, βασίζεται:
*Στον προσδιορισμό της ετήσιας προϋπολογιζόμενης δαπάνης.
*Στην προκήρυξη, στο σωστό χρόνο και υπό ανταγωνιστικούς όρους, εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης καλλιτεχνικών δράσεων, δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών.
*Στην εξέταση των προτάσεων από αδιάβλητα κριτήρια και από πρόσωπα κοινά αποδεκτά, όσον αφορά την αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση επί του αντικειμένου και την οξύτητα πνεύματος.

*Στον –ex post- απολογισμό κάθε δράσης, σε σύγκριση με τους όρους που προδιαγράφηκαν.
Σήμερα, η πολιτική που ακολουθείται είναι εντελώς διαφορετική των προαναφερομένων.
-Ο Δήμος έχει ανάγκη της παραγωγής καλλιτεχνικού έργου, από πολλούς και ικανούς καλλιτέχνες.
-Οι καλλιτέχνες έχουν ανάγκη της ανάδειξης του ρόλου τους και της στήριξής τους, ώστε να εξυπηρετείται η προαγωγή της καλλιέργειας του πολίτη.
-Η σημερινή συνάντηση, δεν ήταν αρκετή, για την αξία του θέματος. Η ευθύνη μεγάλη και οι πρωτοβουλίες αναγκαίες.
-Από τη συζήτηση, προέκυψε ότι οι προτάσεις της παράταξης ΙΩΑΝΝΙΝΑ_2023, είναι ορθολογικές, κομβικές και αποδεκτές από τα όλα τα μέρη για την επόμενη μέρα, και η συνέχιση της επικοινωνίας, σε τακτική βάση και θεματικά οριοθετημένη, είναι αναγκαία.