ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ – Ξεκίνησε το διεθνές συνέδριο στα Γιάννενα

Νέα

Η Ελληνική Εταιρεία Σπονδυλικής Στήλης διοργανώνει το 13ο Διεθνές Συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Du Lac, στα Ιωάννινα για τέσσερις μέρες μέχρι τις 3 Νοεμβρίου.
Αυτές τις ημέρες η πόλη των Ιωαννίνων θα αποτελέσει σημείο συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων έγκριτων και εξειδικευμένων Ελλήνων επιστημόνων για τις τελευταίες εξελίξεις στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης.
Το Επιστημονικό Πρόγραμμα του συνεδρίου είναι πολυθεματικό με έμφαση σε αμφιλεγόμενα θέματα, καθώς και σε νέες πτυχές όπως η μηχανική ιστών και η πρόοδος της τεχνολογίας της σπονδυλικής στήλης. Η συνάντηση μεταξύ των Βαλκανικών χωρών κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών.
Στο Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου δίνεται έμφαση στην αναγεννητική Μηχανική των Ιστών, στην εφαρμογή νέων και προοπτικών πειραματικών τεχνολογιών και τη βιοηθική αλλά και σε ολοκληρωμένες παρουσιάσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα για την παθολογία της Κρανιο-Σπονδυλικής Συμβολής της ΣΣ, τους Όγκους του Νωτιαίου Μυελού και τις Φλεγμονές της ΣΣ.