ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ – Φιλοδοξίες και για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Νέα

Δυναμική παρουσία στους τομείς του Φυσικού Αερίου και της Ηλεκτρικής Ενέργειας, αλλά και σημαντική αύξηση του χαρτοφυλακίου σε έργα ΑΠΕ, περιλαμβάνονται στην στρατηγική που υλοποιεί ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια στο πλαίσιο του ενεργειακού του μετασχηματισμούκαι της μετεξέλιξής του από μια καθαρά πετρελαϊκή εταιρεία σε έναν μεγάλο ενεργειακό Όμιλο, όπως επεσήμανε ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής Οικονομικών του Ομίλου ΕΛΠΕ κ. Ανδρέας Σιάμισιης, κατά την ομιλία στο «4ο Ετήσιο Ενεργειακό Συμπόσιο» που διοργάνωσε το ΗΑΕΕ- (Ελληνική Δεξαμενή Σκέψης για την Ενεργειακή Οικονομία).
Όπως ανέφερε ο κ. Σιάμισιης, έως σήμερα σχεδόν το 90% των εσόδων του Ομίλου και του επενδεδυμένου κεφαλαίου αφορά σε δραστηριότητες που σχετίζονται αποκλειστικά με τη παραγωγή και εμπορία υγρών καυσίμων. «Η διαφοροποίησή μας από αυτό το μοντέλο και η αύξηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εκτός υγρών καυσίμων, εξυπηρετεί αρχικά την στρατηγική διαφοροποίησης σε επιχειρηματικές δραστηριότητες με διαφορετικό προφίλ χρηματοοικονομικού κινδύνου(διαχείριση επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου) αλλά και την ενεργειακή μετεξέλιξη προςένα πιο πράσινο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και πιο καθαρές πηγές ενέργειας για το μέλλον», τόνισε χαρακτηριστικά.
Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ τόνισε ότι ο Όμιλος «διατηρεί μεγάλες φιλοδοξίες στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας», όπου σήμερα διαθέτει χαρτοφυλάκιο έργων 400ΜW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης – εκ των οποίων 26 MW ήδη σε λειτουργία – και έχει θέσει ως ενδιάμεσο στόχο εγκατεστημένης ισχύος τα 300 MW -κυρίως από φωτοβολταϊκάκαι αιολική ενέργεια- μέσωτης ανάπτυξης του ήδη υφιστάμενου χαρτοφυλακίου του, αλλά και των στοχευμένων εξαγορών.
Αναφερόμενος στην αγορά Φυσικού Αερίου, ο κ. Σιάμισιης την χαρακτήρισε ως πολύ σημαντική για τον Όμιλο ΕΛΠΕ.«Παρακολουθούμε πολύ στενά την διαδικασία ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ, διότι σε κάθε περίπτωση την θεωρούμε ως έναν καταλύτη που προσδίδει αξία στην συμμετοχή που έχουμε στην εταιρεία σε ποσοστό 35%», είπε ο κ. Σιάμισιης και πρόσθεσε ότι πάρα τα οποία προβλήματα, η διάσπασή της σε δύο διαφορετικές μονάδες, στο εμπορικό κομμάτι και στο κομμάτι δραστηριότητας περιφερειακών / τοπικών υποδομών είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς αποτελούν επιχειρηματικά αλλά και θεσμικά διαφορετικές δραστηριότητες.Σημείωσε δε, ότι ο Όμιλος ΕΛΠΕ ενδιαφέρεται για τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ-Εμπορίας, που αναμένεται να ξεκινήσει πρώτη.