Εγκρίθηκε η ΜΠΕ για την μαρίνα Ηγουμενίτσας

Νέα

Λόγω των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί και της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας συνεδρίασε δια περιφοράς για τα επείγοντα θέματα τα οποία έπρεπε να απαντηθούν εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.
Αρχικά είχε προκριθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης, κεκλεισμένων των θηρών και σε ζωντανή μετάδοση μέσω διαδικτύου εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ώστε να γίνει διάλογος κάτι που δεν είχε την ομοφωνία των Δημοτικών Συμβούλων.
«Η αναγκαιότητα λήψης αποφάσεων εντός καθορισμένων ημερομηνιών μας υποχρεώνει σε δια περιφοράς συνεδριάσεις για να αποφύγουμε τον κίνδυνο να ληφθούν αποφάσεις χωρίς την γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας. Θέλουμε να επισημάνουμε ότι οι σοβαρές στιγμές που διανύουμε δεν επιτρέπουν σε κανέναν να αφήνει μομφές και να διατυπώνει απόψεις περί μεθοδεύσεων.
Τονίζουμε δε ότι η κατασκευή της μαρίνας αποτελεί μια πάγια διεκδίκηση πολιτών και φορέων της κοινωνίας, έχει εξάλλου συζητηθεί και σε άλλους σχεδιασμούς, όπως εκείνοι του ΣΒΑΚ και του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Ηγουμενίτσας και έχουν ληφθεί αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και πιστεύουμε ότι η κατασκευή της, θα συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση των τουριστικών προοπτικών της Ηγουμενίτσας. Σε συνδυασμό μάλιστα και με τις προτεινόμενες θέσεις εγκατάστασης αντιστοίχων έργων σε Σύβοτα και Πλαταριά, θα αναβαθμίσει σε μέγιστο βαθμό το τουριστικό προϊόν του Δήμο μας, καθώς και της ευρύτερης περιοχής», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής.
Η εισήγηση του Δημάρχου Ηγουμενίτσας Ιωάννη Λώλου για το θέμα «Έκφραση γνώμης επί της μελέτης (ΜΠΕ) του έργου «Τουριστικός Λιμένας (Μαρίνα) Ηγουμενίτσας, δυναμικότητας 340 θέσεων ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής διαφόρων κατηγοριών» με φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας τον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε.(Ο.Λ.ΗΓ.).» εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο.
«Στον φάκελο του έργου περιλαμβάνεται η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία ως αντικείμενο έχει την περιβαλλοντική αδειοδότηση της προμελέτης του Έργου «Τουριστικός Λιμένας (Μαρίνα) Ηγουμενίτσας», καθώς και των έργων διαμόρφωσης της χερσαίας ζώνης του λιμένα, συμπεριλαμβανομένων των κτηριακών εγκαταστάσεων του έργου, διαμόρφωσης του χώρου διαχείρισης και συντήρησης σκαφών και λοιπών έργων διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. Περιλαμβάνει δε και τους σχετικούς χάρτες και σχέδια.
Το έργο χωροθετείται στο βόρειο άκρο του παραλιακού μετώπου της Ηγουμενίτσας, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηγουμενίτσας, νότια του κτηριακού συγκροτήματος του π. ΤΕΙ και των Αθλητικών Εγκαταστάσεων (γηπέδων τένις).
Καταλαμβάνει θαλάσσιο μέτωπο σε μήκος περίπου 700μ. εντός της χερσαίας ζώνης. Το εξωτερικό έργο προστασίας της μαρίνας συνίσταται από πλωτό κυματοθραύστη συνολικού μήκους 550μ. Δημιουργούνται κρηπιδώματα μήκους 517 μ. όπισθεν των οποίων δημιουργείται ενιαία χερσαία ζώνη εκτάσεως περίπου 35.863μ2 ( για τις χερσαίες εγκαταστάσεις ). Οι δε θέσεις ελλιμενισμού των σκαφών διαμορφώνονται αφενός με τη χρήση τεσσάρων (4) πλωτών προβλητών, που διατάσσονται εγκάρσια στο βορειοανατολικό κρηπίδωμα, αφετέρου με την κατασκευή συμβατικών λιμενικών κρηπιδωμάτων.
Η επιλογή της θέσης ήταν προϊόν της μελέτης «Σκοπιμότητα και επιλογή θέσης Μαρίνας Ηγουμενίτσας», που συντάχθηκε το έτος 2009 για λογαριασμό του ΟΛΗΓ.
Συνοπτικά τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα για την επιλογή της θέσης σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη ήταν:
-Μικρότερη εμπλοκή της μαρίνας με τις υφιστάμενες λειτουργίες της πόλης και ευκολότερη οδική σύνδεση με την πόλη.
-Μεγαλύτερη δυναμικότητα και δυνατότητα ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής μεγαλύτερου μεγέθους.
-Πιο εκτεταμένη χερσαία ζώνη για την ανάπτυξη κτηριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και τη διαμόρφωση χώρου στάθμευσης.
-Δυνατότητα χερσαίας απόθεσης σημαντικά μεγαλύτερου αριθμού σκαφών.
-Δυνατότητα επέκτασης της μαρίνας σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης για θέσεις ελλιμενισμού.
Από πολεοδομικής πλευράς το εν λόγω έργο χωροθετείται εντός της 5ης Πολεοδομικής Ενότητας του Εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. Ηγουμενίτσας, όπου προβλέπεται η δημιουργία της Μαρίνας και αλιευτικού καταφυγίου.
Βρίσκεται δε εκτός της προστατευόμενης περιοχής του Δέλτα Καλαμά (περιοχή NATURA).
Η εν λόγω μελέτη εκτός των παραπάνω, περιλαμβάνει συνοπτικά και την αναλυτική Περιγραφή Σχεδιασμού του έργου (όπου αναλύεται το κτιριολογικό του πρόγραμμα και το κόστος κατασκευής του έργου που ανέρχεται στο ποσό των 15.400.000,00 €).
Η κοινότητα Ηγουμενίτσας με την αριθμ. 5/2020 απόφασή της, ομόφωνα γνωμοδότησε θετικά επί του περιεχομένου του φακέλου του εν λόγω έργου.
Τα προτεινόμενα στην ανωτέρω μελέτη έργα, δημιουργούν ένα σύγχρονο τουριστικό λιμένα, δυναμικότητας 340 θέσεων ελλιμενισμού, ο οποίος σε συνδυασμό με τις άλλες προτεινόμενες θέσεις εγκατάστασης αντιστοίχων έργων (Σύβοτα – Πλαταριά ) θα προσδώσουν ανάπτυξη στον θαλάσσιο τουρισμό, που αποτελεί έναν από τους δυναμικούς κλάδους τουρισμού και γενικότερα, θα συμβάλλουν τα μέγιστα στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος στον Δήμο μας, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. (Αύξηση τουριστικού ρεύματος και επιχειρήσεων, δημιουργία θέσεων απασχόλησης, τόνωσης της εμπορικής κίνησης της πόλης κλπ).
Προτείνω να γνωμοδοτήσουμε θετικά επί του περιεχομένου του φακέλου της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Τουριστικός Λιμένας (Μαρίνα) Ηγουμενίτσας, Χωρητικότητας 340 θέσεων ελλιμενισμού, για σκάφη αναψυχής διαφόρων κατηγοριών μήκους 10 έως και 25μ, Δήμου Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας», ανέφερε μεταξύ άλλων στην εισήγησή του ο Δημάρχος Ηγουμενίτσας Ιωάννης Λώλος.

Απολύμανση στο Δημαρχείο

Το Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας λόγω απολύμανσης θα παραμείνει σήμερα Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020, κλειστό μέχρι και τις 10:00 π.μ.
Στο πλαίσιο των απαραίτητων μέτρων απόκρουσης της υγειονομικής απειλής του κορωνοαϊού καλούνται οι πολίτες να μην κάνουν άσκοπη χρήση των ποδηλατόδρομων και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων της πόλης.