Δράσεις του ΚΕΘΕΑ στην Κέρκυρα

Νέα

Στο  πλαίσιο της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού τα μέλη του ΚΕΘΕΑ  θα βρίσκονται στην Κέρκυρα  πραγματοποιώντας μια σειρά δράσεων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και με τον Δήμο Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Συγκεκριμένα:

•Στις 26.9. και ώρα 17.00μ.μ. θα πραγματοποιηθεί ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των μελών της Θεραπευτικής Κοινότητας  του ΚΕΘΕΑ  και της Μικτής Παλαίμαχων Κέρκυρας. Το ΚΕΘΕΑ  δίνει ιδιαίτερη σημασία στον αθλητισμό, καθώς είναι ένας χώρος στον οποίο δραστηριοποιούνται  κυρίως νέοι. Ο αθλητισμός καλλιεργεί στο άτομο αξίες και αρετές όπως  η αυτοπειθαρχία, η αυτοεκτίμηση, η στοχοθέτηση στα πλαίσια λειτουργίας της ομάδας και βοηθά τους νέους να μαθαίνουν τον εαυτό τους, να εντοπίζουν τις δεξιότητες και τα όριά τους,  να υπερβαίνουν τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους ζωή, καθιστώντας τους έτσι ικανούς να επιτυγχάνουν τους στόχους  και την αυτονομία τους μακριά από επίπλαστους κόσμους.

• Στις 27.9  και ώρα 09.30π.μ. σε συνεργασία με την Υπηρεσία πρασίνου Δ.Κ. Κέρκυρας θα πραγματοποιηθεί βιωματική δράση εμφύτευσης φυτών και ανάπλαση Δημοτικού χώρου. Την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί παράσταση  «Περιμένοντας τον Γκοντό»  ώρα 19.00μ.μ. από την θεατρική ομάδα του ΚΕΘΕΑ  στην Νέα Σκηνή Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κέρκυρας.

Θα πραγματοποιηθεί streetwork με διανομή έντυπου υλικού του Προγράμματος  και στο πλαίσιο οικολογικής  παρέμβασης  τα μέλη του ΚΕΘΕΑ θα προβούν σε  καθαρισμό  παραλιών.  Το ΚΕΘΕΑ επιδιώκει σταθερά να ευαισθητοποιεί τους πολίτες γύρω από τα θέματα της εξάρτησης και να ενημερώνει για τις υπηρεσίες υποστήριξης των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα που σχετίζονται με τις επιπτώσεις της εξάρτησης.