ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ – «Πράσινο φως» για τον «Μυθικό Αχέροντα»

Νέα

Το «πράσινο φως» έδωσε την Τετάρτη 6 Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο Πάργας, για να προχωρήσει ένα σημαντικό και καινοτόμο για την Ήπειρο έργο στο πλαίσιο του Προγράμματος Ολοκληρωμένων παρεμβάσεων «Μυθικός Αχέροντας».
Συγκεκριμένα, με ομόφωνη απόφασή του ενέκρινε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ), για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη και χρήση καινοτόμων τεχνολογιών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για το μύθο του Αχέροντα και το Νεκρομαντείο», προϋπολογισμού 180.000 ευρώ, που θα χρηματοδοτηθεί από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μέσω της ΣΑΕΠ 030 της Περιφέρειας Ηπείρου.
Το έργο θα αποτελείται από τρία παραδοτέα: Ένα παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας με στοιχεία παιχνιδιού ρόλων σε πρώτο πρόσωπο για κάσκα, στο οποίο ο χρήστης θα ακολουθεί την πορεία του Οδυσσέα στον Κάτω Κόσμο για να βρει τον μάντη Τειρεσία, μια τρισδιάστατη ταινία σε δύο εκδόσεις διάρκειας 10 και 3 λεπτών, που θα αφορά την απόδοση του μύθου του θανάτου όπως προκύπτει από τα αρχαία κείμενα και των μυστηρίων του Νεκρομαντείου και μια εφαρμογή τρισδιάστατων εικονικών μοντέλων, με την οποία ο επισκέπτης του Νεκρομαντείου θα μπορεί να βλέπει στο  κινητό του τηλέφωνο τον αρχαιολογικό χώρο όπως ήταν στην αρχαιότητα. Η τρισδιάστατη ταινία θα ανέβει στον ιστότοπο του Δήμου Πάργας και θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις και σε εκδηλώσεις με σχετικό θεματικό αντικείμενο (επιστημονικά συνέδρια κλπ). Ο απαραίτητος τεχνολογικός εξοπλισμός (κάσκες με χειριστήριο, πλαίσιο βίντεο κλπ) θα τοποθετηθεί σε κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα σε δημοτικό κτήριο στην Κοινότητα Μεσοποτάμου, πλησίον του αρχαιολογικού χώρου του Νεκρομαντείου.
Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού αποτελεί φορέα υψηλού επιστημονικού κύρους που διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία. Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικό δικαίου, με κοινωφελή, πολιτιστικό, μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα που σκοπό έχει να διατηρήσει ζωντανή την ιστορική μνήμη και την ελληνική παράδοση, να κάνει συνειδητή την οικουμενική διάσταση του Ελληνισμού και να διαδώσει τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική ιστορία. Διαθέτει δύο σημαντικούς ιδιόκτητους χώρους το Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» και το κτήριο πολλαπλών χρήσεων «ΘΕΑΤΡΟΝ» και έχει υλοποιήσει μια σειρά έργων ιστορικού περιεχομένου που βασίζονται στη χρήση νέων τεχνολογιών.
Η Προγραμματική Σύμβαση με το ΙΜΕ, προβλέπει μεταξύ άλλων τη σύσταση Επιστημονικής Επιτροπής, για την επίβλεψη και υποστήριξη του έργου, που θα αποτελείται από τους καθηγητές Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Νικόλαο Κατσικούδη και κα Κων/να Γραβάνη, τον καθηγητή Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Χαράλαμπο Κωνσταντίνου, τον εκάστοτε προϊστάμενο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας και τον πρόεδρο του Συλλόγου «Φίλοι του Νεκρομαντείου και Αχέροντα» κ. Σπύρο Ράπτη.