ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – Νέες άδειες για φύτευση αμπελιών

Νέα

Οδηγίες για όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια φύτευσης για οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπελιών δίνει ο Δήμος Ηγουμενίτσας.

Συγκεκριμένα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ., αίτηση-υπεύθυνη δήλωση μέχρι τις 27 Μαρτίου. Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας. Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας, η αίτηση είναι επιλέξιμη, αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.

Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση δηλώνεται η έκταση (σε στρέμματα) και οι συντεταγμένες των κορυφών κάθε αγροτεμαχίου, για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια, καθώς και η τοπική κοινότητα και το τοποπωνύμιο της περιοχής του.

Για την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής μπαίνουμε στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ στην διεύθυνση www.minagric.gr και ακολουθούμε την παρακάτω πορεία:

1.      Ψηφιακές Υπηρεσίες

2.      Αίτηση αδειών φύτευσης αμπέλου

3.      Σύνδεση

4.      Δημιουργία λογαριασμού

5.      Σύνδεση Χρήστη

6.      Επιλογή υπηρεσίας

7.      Αίτηση αδειών φύτευσης

8.      Δημιουργία Αίτησης

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας (γραφείο 38) και στις κκ. Α. Τατσάκη και Σ. Κύργιου ή στο τηλέφωνο 2665 360149.