ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ-Διανομή ειδών σε δικαιούχους

Νέα

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά Α.Μ.Κ.Α. και αστυνομική ταυτότητα.

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας, ως εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Θεσπρωτίας, μέσω της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας, θα διανείμει είδη κρεοπωλείου (κοτόπουλο νωπό) σε δικαιούχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ, στα πλαίσια της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής , Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών μέτρων 2015 – 2016», στην αποθήκη του προγράμματος, πρώην Μαθητική Εστία, από την Τετάρτη 09/12/2020 έως και την Παρασκευή 11/12/2020 και ώρες 10.00 έως 13.00.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά Α.Μ.Κ.Α. και αστυνομική ταυτότητα.

Σε περίπτωση που η παραλαβή γίνει από τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.

Πληροφορίες: Μπούτα Χριστίνα

Τηλέφωνο: 2665021003

Email: [email protected]