Δημιουργία διαμερισμάτων ημιαυτόνομης διαβίωσης στην Κόνιτσα

Νέα

Στα όσα επιχειρεί να κάνει παρά τις δύσκολες συνθήκες εξαιτίας της πανδημίας αναφέρθηκε η πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου Μαρία Τσολάκη.

Η κα. Τσολάκη αναφέρθηκε στα όσα επιχειρούν σε συνεργασία με το Υπουργείο να επιτύχουν ενώ στάθηκε και στο γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα έχουν ενισχυθεί οι δομές με προσωπικό. Μάλιστα, όπως εξήγησε οι συμβάσεις επεκτάθηκαν ώστε να μπορούν να διατηρηθούν για το διάστημα που απαιτείται οι συμβασιούχοι προσφέροντας σημαντικές υπηρεσίες σε όλες τις δομές και κυρίως στην Δομή των Ιωαννίνων.

Η κα. Τσολάκη αναφέρθηκε διεξοδικά στα όσα επιχειρούν να φτιάξουν και φυσικά στάθηκε στην ανοικτή γραμμή επικοινωνίας που έχει με την ηγεσία του Υπουργείου που άλλωστε είναι και εκείνη που λαμβάνει τις αποφάσεις.

Όπως υπογράμμισε η πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου «Οι δομές του Κ.Κ.Π.Π.Η αξιοποιούνται με τον βέλτιστο τρόπο και μεριμνούμε καθημερινά για την υλοποίηση νέων πρακτικών και μεθόδων προς την κατεύθυνση της αποϊδρυματοποίησης και της αξιοπρεπούς διαβίωσης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Με τη στήριξη της Πολιτείας, για την ουσιαστική αναμόρφωση των προνοιακών Δομών και παροχών, όπως αρμόζει σε ένα σύγχρονο Κράτος. Στη δομή της Κόνιτσας προχωρήσαμε στη δημιουργία διαμερισμάτων ημιαυτόνομης διαβίωσης, εντός του υφιστάμενου κτιρίου» συμπλήρωσε , λέγοντας ότι στόχος είναι να προχωρήσουν και σε άλλες τέτοιες σημαντικές παρεμβάσεις.

Η κα. Τσολάκη επανέλαβε ότι σκοπός του Κ.Κ.Π.Π.Η είναι η συμβολή του στην προστασία της τρίτης ηλικίας, των ενήλικων ατόμων με αναπηρίες, της παιδικής ηλικίας, της νεότητας, της οικογένειας και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού εποπτεύοντας, συντονίζοντας και κατευθύνοντας δράσεις κοινωνικής πολιτικής, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της εποχής: «Προσπαθούμε και θα προσπαθούμε για την ανάπτυξή των δομών ώστε να βοηθήσουμε όσο περισσότερο και όσους περισσότερους μπορούμε».

ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΜΟΥ