Διαμαρτυρία του Συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ιωαννίνων   

Νέα

Τα  μέλη του Συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ν. Ιωαννίνων διαμαρτυρόμαστε για την πρόθεση της Κυβέρνησης να φέρει προς ψήφιση στη Βουλή νομοσχέδιο

Τα  μέλη του Συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ν. Ιωαννίνων διαμαρτυρόμαστε για την πρόθεση της Κυβέρνησης να φέρει προς ψήφιση στη Βουλή νομοσχέδιο για την οριζόντια φορολόγηση των Ελευθέρων  Επαγγελματιών με βάση τεκμαρτό εισόδημα και όχι το πραγματικό εισόδημα.

Συνεπώς, ο  μέσος ιδιοκτήτης ΚΞΓ θα κληθεί από 1η  Ιανουρίου 2024 να καταβάλει αθροιστικά με το τέλος επιτηδεύματος φόρους αυξημένους  κατά 125-151%. Αυτό, αναπόφευκτα, θα οδηγήσει πολλούς συναδέλφους μας ακόμα και στην ανεργία λόγω του δυσβάσταχτου κόστους  λειτουργίας των Κ.Ξ.Γ

Την ίδια στιγμή, δεν γίνεται καμία ενέργεια ούτε να ελεγχθεί η πραγματική φοροδιαφυγή και να φορολογηθούν μεγάλες επιχειρήσεις, ούτε να εντοπιστούν η μαύρη “επιχειρηματική” δραστηριότητα που έχει φτάσει, ειδικά στο χώρο των φροντιστηρίων (ιδιαίτερα/μη αδειοδοτημένες δομές), να αποτελεί πάνω από το 55% της αγοράς.

Καλούμε την Κυβέρνηση να αποσύρει το νομοσχέδιο και συντασσόμαστε με τις οποιεσδήποτε ενέργειες/κινητοποιήσεις/πρωτοβουλίες ,είτε ήδη αποφασισμένες, είτε επόμενες , των συνδικαλιστικών οργανώσεων στις οποίες μετέχει  ο Σύλλογός μας. Πανελλήνια Ομοσπονδία  PALSO,  ΓΣΕΒΒΕ .