Χώρο Πολιτισμού αποκτά η Σκλίβανη

Νέα

Στο δρόμο της υλοποίησης μπήκε από τον Δήμο Δωδώνης, το έργο κατασκευής του Χώρου Πολιτισμού της κοινότητας Σκλίβανης.

Σε δημοτικό οικόπεδο εμβαδού 1087 τ.μ., κατασκευάζεται κτίριο που αποτελείται από ισόγειο, υπόγειο και στέγη, το οποίο πρόκειται να λειτουργήσει ως χώρος φιλοξενίας πολιτιστικών δρώμενων και εκδηλώσεων, με απώτερο στόχο τη συμβολή του στην προβολή της περιοχής και την τουριστική της ανάπτυξη.

Ο ωφέλιμος χώρος του κτιρίου θα ξεπερνάει τα 300 τ.μ. και με βάση τη μελέτη του έργου, το ισόγειο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως χώρος έκθεσης λαογραφικών στοιχείων και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με προβολικό σύστημα και ηχητική εγκατάσταση, δυναμικότητας 40-45 ατόμων, ενώ το υπόγειο θα διαθέτει βοηθητικούς χώρους, με δυνατότητα αξιοποίησής τους από την Κοινότητα Σκλίβανης και το Δήμο Δωδώνης. Ο υπαίθριος χώρος τέλος, θα διαθέτει ανεμπόδιστη πρόσβαση σε Άτομα με Αναπηρίες και δυνατότητα απρόσκοπτης θέας.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 460.000 ευρώ, με τη σύμβαση υλοποίησης του έργου μεταξύ του αναδόχου κ. Σπύρου Κωνσταντόπουλου και του Δημάρχου Δωδώνης κ. Χρήστο Ντακαλέτση, υπογράφθηκε τον Αύγουστο του 2022 με το έργο να βρίσκεται σήμερα σε πλήρη εξέλιξη.

Όσο για τη μελέτη του έργου προϋπολογισμού 30.000 ευρώ περίπου, χρηματοδοτήθηκε από ίδιους πόρους του Δήμου Δωδώνης και χωρίς να επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός που αναλογεί στην Κοινότητα Σκλίβανης.

Ο στόχος του είναι να επεκταθεί σημαντικά η κλίμακα και το πεδίο κάλυψης και να καλυφθούν πολλές περιοχές της Ηπείρου και της Αυλώνας με μια τουριστική στρατηγική για την αναζωογόνηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διαχείριση της δημιουργικής της χρήσης.

Οι λοιπές προβλεπόμενες παρεμβάσεις αφορούν στην κατασκευή του χώρου Πολιτισμού Σκλίβανης, την ανακαίνιση και επανάχρηση ενός κτιρίου στο χωριό Λιβάδι για τη στέγαση λαογραφικής έκθεσης από το Δήμο Φοινίκης. τις εργασίες αποκατάστασης στο κάστρο, τον ιερό ναό και το τζαμί της Κανίνα στην Αυλώνα, την οργάνωση πολιτιστικών φεστιβάλ από τους Δήμους Δωδώνης και Φοινίκης, ως εργαλεία για τη δημιουργία τοπικών εκδηλώσεων μεγάλης κλίμακας για τη διμερή συνεργασία και την αναζωογόνηση της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και στις δράσεις τουριστικής προβολής στις περιοχές των εταίρων (Δωδώνη, Πρέβεζα, Φοινίκη), οι οποίες περιλαμβάνουν δημιουργία πολιτιστικού ημερολογίου, ταξίδι εξοικείωσης δημοσιογράφων και παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού.