ΑΡΣΑΚΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Δραστηριότητες και το καλοκαίρι

Νέα

Τα Αρσάκεια Σχολεία Ιωαννίνων πραγματοποιούν, για 5η συνεχή χρόνια, Θερινό Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων, διάρκειας δύο εβδομάδων. Οι μαθητές συμμετέχοντας σε αθλητικές και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες ψυχαγωγούνται και συγχρόνως μαθαίνουν με την καθοδήγηση ειδικευμένου εκπαιδευτικού προσωπικού σε ένα ευχάριστο και κατάλληλο- ανάλογα με τη δραστηριότητα- περιβάλλον.

Στο πρόγραμμα μπορούν να εγγραφούν μαθητές/τριες των Αρσακείων Σχολείων Ιωαννίνων καθώς και άλλων σχολείων.
1. Προνήπια έως Γ΄ Δημοτικού (4-9 ετών), χωρισμένοι ομάδες ανάλογα με την ηλικία. Οι ομάδες κατά βάση παραμένουν και δραστηριοποιούνται στις εγκαταστάσεις του σχολείου ενώ προβλέπονται και κοντινές εξορμήσεις με μορφή περιπάτου.
2. Δ΄ έως ΣΤ΄ Δημοτικού (10-12 ετών). Η ομάδα αυτή δραστηριοποιείται εκτός των εγκαταστάσεων του σχολείου, στην πόλη των Ιωαννίνων αλλά και δύο ημέρες της εβδομάδος σε κοντινές περιοχές (Ζαγόρι, Μέτσοβο, Θεσπρωτικές ακτές, κ.ά.). Κάθε ημέρα υπάρχει σχεδιασμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με φορείς και ιδρύματα της πόλης και συνδυασμένο πάντοτε με ευχάριστο, πρωτότυπο και δημιουργικό παιχνίδι με έμφαση στην Ρητορική, στην Τοπική Ιστορία και Παράδοση, στην επαφή με την φύση. Πληροφορίες: Αρσάκεια Σχολεία Ιωαννίνων, τηλ. 2651052055 (εσωτ. 701,705).