ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΔΑ -Ενημέρωση στην Ελεούσα για το φυσικό αέριο

Νέα

Ενημερωτική δράση για τις υπηρεσίες της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ) πραγματοποιήθηκε στην Ελεούσα με την υποστήριξη του Δήμου Ζίτσας.

Στελέχη της επιχείρησης, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ενημέρωσαν τους πολίτες, δια ζώσης και με τη διανομή φυλλαδίου και κατέγραψαν το ενδιαφέρον τους για να αποκτήσουν πρόσβαση στο δίκτυο και να   συνδέσουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις τους  με το φυσικό αέριο.

Να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επέκτασης του δικτύου της ΔΕΔΑ και σε τμήμα του οικισμού της Ελεούσας ικανοποιώντας έτσι,  στην πράξη ένα αίτημα της Δημοτικής Αρχής Ζίτσας που είχε τεθεί από το Δήμαρχο Μιχάλη Πλιάκο σε συναντήσεις του με στελέχη της ΔΕΔΑ.

Ο Δήμαρχος με αφορμή τη συγκεκριμένη ενημερωτική δράση κάλεσε τους δημότες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου η ΔΕΔΑ να συμπεριλάβει στο σχεδιασμό της τη δυνατότητα σύνδεσης, με το δίκτυο φυσικού αερίου,  των οικισμών  (Ελεούσας, Βουνοπλαγιάς, Αμπελακίων, Γαρδικίου, Ζωοδόχου) απ’ όπου θα διέρχεται το δίκτυο, καθώς και των ενεργοβόρων Επιχειρήσεων (μεγάλες πτηνοτροφικές επιχειρήσεις ).

Να σημειωθεί πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στους συνδέσμους: deda.gr/map/, & my.deda.gr. Επίσης, πληροφοριακό υλικό διατίθεται και στο δημαρχείο.