Άνοιξε η πλατφόρμα για τα καύσιμα

Νέα

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των Λογιστών/ φοροτεχνικών Σπύρο Μπέκα θα πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένα βήματα

Άμεση ήταν η ανταπόκριση των πολιτών να λάβουν την οικονομική ενίσχυση για το κόστος κατανάλωσης καυσίμων κίνησης των μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου, καθώς μέχρι στιγμής έχουν γίνει πάνω από  64.000 αιτήσεις μέσω του vouchers.gov.gr για το Fuel Pass. Παρά την καθυστέρηση από πλευράς της κυβέρνησης, οι πολίτες έσπευσαν με το άνοιγμα της πλατφόρμας να κάνουν τις σχετικές ενέργειες για να πάρουν την ενίσχυση.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των Λογιστών/ φοροτεχνικών Σπύρο Μπέκα θα πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένα βήματα προκειμένου να κάνουν την σχετική ηλεκτρονική αίτηση και να λάβουν την ενίσχυση που βέβαια δε λύνει το πρόβλημα αφού στην πραγματικότητα είναι… «σταγόνα στον ωκεανό».

Κάθε φυσικό πρόσωπο συμπεριλαμβανομένων και ελευθέρων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2020 έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, δύναται να αιτείται τη χορήγηση σε αυτό οικονομικής ενίσχυσης προς το σκοπό

συμβολής στην κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων

κίνησης των μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2022.

β) σαράντα (40) ευρώ για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων Ιδιωτικής Χρήσης

δ) τριάντα (30) ευρώ για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών

μοτοποδηλάτων,  Κάθε όχημα και μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο, το οποίο διαθέτει επί του οχήματος και της μοτοσυκλέτας- μοτοποδηλάτου πλήρη κυριότητα ή συγκυριότητα ή είναι μισθωτής δυνάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Κάθε φυσικό

πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα και μοτοσυκλέτα- μοτοποδήλατο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το όχημα και μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται για αυτό τέλη κυκλοφορίας.

Η είσοδος του φυσικού προσώπου δικαιούχου στην ειδική εφαρμογή, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr-ΕΨΠ), πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των κωδικών (taxisnet).

Ο αιτών συμπληρώνει και επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του και, ειδικότερα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου. Επίσης, συμπληρώνει και τον αριθμό του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού του.

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις των φυσικών προσώπων στην ειδική εφαρμογή

γίνονται τμηματικά ανάλογα με τον λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ

τους, ως εξής:

26.4.2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 0 και 1

27.4.2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 2 και 3

28.4.2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 4 και 5,

29.4.2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 6 και 7,

30.4.2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 8 και 9.

Από την 1η.5.2022 και εξής, είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων,

ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. των φυσικών

προσώπων.

Τρόποι πίστωσης

Οι τρόποι πίστωσης σύμφωνα με τον κ. Μπέκα μπορούν να γίνουν ως εξής:

α) σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα με κατάλληλο smartphone

β) σε τραπεζικό λογαριασμό επιλογής του.

7. Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα παραμένει ενεργοποιημένη

έως την 31η.7.2022,

8. Για τους δικαιούχους που επιλέγουν τη χρήση ψηφιακής

χρεωστικής κάρτας το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης

προσαυξάνεται κατά πέντε (5) ευρώ.

Η διαδικασία έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ή πίστωσης στον τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να πραγματοποιηθεί και από τα ΚΕΠ αφού έχει γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων από πριν.

ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΜΟΥ