Ανάδοχος για τον διπλό κυκλικό κόμβο της Ε.Ο.Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας

Νέα

Ανάδοχος αναδείχτηκε  η ΓΙΓΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.Ε. με το συνολικό προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται σε 2.354.000 ευρώ.

Τον οριστικό ανάδοχο του έργου κατασκευής διπλού κυκλικού κόμβου στη συμβολή της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων- Ηγουμενίτσας με την Περιφερειακή οδό Ιωαννίνων ανέδειξε στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας.

Ανάδοχος αναδείχτηκε  η ΓΙΓΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.Ε. με το συνολικό προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται σε 2.354.000 ευρώ.

Επίσης αναδείχτηκαν οριστικοί ανάδοχοι και τα έργα:

·         «Άμεση αποκατάσταση – καθαρισμός περιοχής Μύτικα Πρέβεζας και προστασία από πλημμύρες», προϋπολογισμού € 74.400. Ανάδοχος Εργοδομή Ηπείτου Ο.Ε.

·         «Κατασκευή τεχνικών έργων για την διευθέτηση των όμβριων και την αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος στο επαρχιακό οδικό δίκτυο έως τα όρια νομού με Γρεβενά», προϋπολογισμού € 99.200, Ανάδοχος Ακις Κατασκευαστική Ι.Κ.Ε.

Επίσης αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος  (Γεωτεχνική Μηχανική Μονοπρόσωπη ΙΚΕ) για το έργο  «Αποκατάσταση ζημιών της επαρχιακής οδού στο τμήμα Άνω – Κάτω Ζάλογγο», προϋπολογισμού 80.000 €.