5 εκατ. για εκσυγχρονισμό των δικτύων ΤΟΕΒ

Νέα

Με έργα άνω των 5 εκατ. ευρώ προχωρά ο εκσυγχρονισμός των δικτύων και των αντλιοστασίων των ΤΟΕΒ στην Ήπειρο.

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρεια Ηπείρου ενέκρινε τη δημοπράτηση τεσσάρων νέων έργων:

•Αντικατάσταση τμήματος χαλύβδινου αγωγού στο δίκτυο άρδευσης αντλιοστασίου Α4 Πριάλας εγγειοβελτιωτικού έργου Μπόιδα – Μαυρής», προϋπολογισμού € 640.000

•«Εκσυγχρονισμός αντλιοστασίων ΤΟΕΒ Μπόιδα Μαυρής», προϋπολογισμού € 1.510.000.

•«Έργα βελτίωσης αντλιοστασίου Α/Σ Α5 Τσουκνίδας», προϋπολογισμού € 738.000.

•«Σχεδιασμός και αναβάθμιση αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Λούρου – Ανακατασκευή διωρύγων Δ2 & Δ7» προϋπολογισμού 2.196.564,33 €

Μονολίθι –Πλατανούσα

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τις διαδικασίες για την υλοποίηση των έργων:

•«Κατασκευή οδού Μονολίθι- Πλατανούσα- Δαφνωτή (Α΄ φάση)», προϋπολογισμού 800.000 €.

•«Άμεση αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό προς γέφυρα Τζαρή, προϋπολογισμού 100.000  €.

•«Άμεση ολοκλήρωση εργασιών κατασκευής προσβάσεων και έργων υποδομής στην γέφυρα Λοφίσκου», προϋπολογισμού 62.000 €.

•«Άμεση αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος επαρχιακής οδού Αγία Παρασκευή – Φούρκα – όρια νομού», προϋπολογισμού 136.400 €.