ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ- «Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές του Πολιτισμικού Τουρισμού»

Εκδηλώσεις

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα: «Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές του Πολιτισμικού Τουρισμού», στα πλαίσια υλοποίησης του έργου MileSTONES II που θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων Zoom την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:30 π.μ.

Σύνδεσμος συμμετοχής: https://bit.ly/3gJZ1B7

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να αποκομίσει θεματικές γνώσεις και πληροφορίες. Όσοι παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τις σύγχρονες τάσεις, τις τεχνικές και τις τεχνολογίες που αφορούν τον Πολιτιστικό Τουρισμό και την «ψυχολογία» του Πολιτιστικού Τουρίστα, ενώ θα παρατεθούν και εξειδικευμένες αναλύσεις και πληροφορίες, σε συγκεκριμένες μορφές Πολιτιστικού Τουρισμού από εξειδικευμένο ομιλητή.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι ΔΩΡΕΑΝ, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα απλής παρακολούθησης μέσω Live Streaming.

Παρακολούθηση μέσω Live Streaming: https://bit.ly/2LAQgh3

Λίγα λόγια για το έργο MileSTONES II:

Το έργο «Ενισχύοντας την τουριστική ανάπτυξη μέσω της διατήρησης και της προώθησης των διασυνοριακών  πολιτιστικών και φυσικών πόρων» με ακρωνύμιο MileSTONES II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόκλησης υποβολής προτάσεων έργων του Προγράμματος Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA II «Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020»  και αποτελεί συνέχεια του επιτυχημένου προγράμματος “MileSTONES” που υλοποιήθηκε στο διάστημα 2016-2018.

Το MileSTONES II εμφανίζεται ως μια σύνδεση μεταξύ της πρόσθετης προστασίας και διατήρησης των πολιτιστικών πόρων της διασυνοριακής περιοχής και της προώθησής τους μέσω του βιώσιμου τουρισμού, αξιοποιώντας τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία, τις υποδομές και τα δίκτυα και εφαρμόζοντας καινοτόμα εργαλεία και τεχνικές πέρα ​​από τις τρέχουσες πρακτικές.

Στο διασυνοριακό εταιρικό σχήμα υλοποίησης της Πράξης MileSTONES II εκτός από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων συμμετέχουν:

  • Ο Δήμος Δωδώνης
  • Ο Δήμος Φοινίκης
  • Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εθνικού Πολιτισμού Αυλώνας

Απώτερος στόχος του έργου είναι η ανάδειξη του πολιτιστικού τουρισμού, προσελκύοντας τη μερίδα αυτή των τουριστών όλων των εποχών, που η έννοια του ταξιδιού δεν ορίζεται στο επισκέπτομαι έναν τόπο, αλλά στο ανακαλύπτω, μαθαίνω, γνωρίζω την άυλη αξία του, προσδοκώντας έτσι τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου στην περιοχή παρέμβασης του έργου.

 http://www.milestones-project.eu/el/

 https://www.facebook.com/MilestonesIIProject