ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ -Δράση ενημέρωσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

Εκδηλώσεις

Η δράση υλοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σακχαρώδη Διαβήτη που εορτάζεται κάθε
χρόνο στις 14 Νοεμβρίου

Μια ενδιαφέρουσα δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη πραγμα-
τοποιήθηκε από το ΚΕΠ Υγείας, το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου
Ηγουμενίτσας, κατά τη μηνιαία διανομή τροφίμων και φαρμάκων για το μήνα Νοέμβριο.

Συγκεκριμένα, οι ωφελούμενοι των κοινωνικών δομών παρέλαβαν ενημερωτικό φυλλάδιο με πληρο-
φορίες για τον Σακχαρώδη Διαβήτη, τα είδη που υπάρχουν, τα συμπτώματα που εμφανίζονται, τη διά-
γνωση της νόσου αλλά και τους τρόπους πρόληψης αυτής. Στο επόμενο δε διάστημα θα προγραμματιστεί
και δωρεάν μέτρηση σακχάρου.

Η δράση υλοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σακχαρώδη Διαβήτη που εορτάζεται κάθε
χρόνο στις 14 Νοεμβρίου και εντάσσεται στις δράσεις πρόληψης και προαγωγής της υγείας που διενεργεί
το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Ηγουμενίτσας.