Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα με θετικό πρόσημο

Εκδηλώσεις

«Η πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου, η τελική ανασκόπηση» ήταν ο τίτλος της εκδήλωσης που διοργανώθηκε από την Αναπτυξιακή «Ήπειρος» της Περιφέρειας Ηπείρου

«Η πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου, η τελική ανασκόπηση» ήταν ο τίτλος της εκδήλωσης που διοργανώθηκε από την Αναπτυξιακή «Ήπειρος» της Περιφέρειας Ηπείρου στα πλαίσια του έργου «Ολοκληρωμένες Προσεγγίσεις για την Προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα και τους Αρχαιολογικούς Χώρους».

Στόχος της εκδήλωσης  ήταν η παρουσίαση των αποτελεσμάτων, καθώς και η συζήτηση για τη μελλοντική προοπτική και πιθανή περαιτέρω ανάπτυξη της Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όπως ανέφερε ο διευθυντής της Αναπτυξιακής Γιώργος Θεοχάρης, η ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων έχει μόνο θετικό πρόσημο για όλη την Ήπειρο καθώς μέσα από κοινές προσπάθειες και συνέργιες αναπτύσσονται τα οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες.

Ουσιαστικά επικεντρώθηκαν σε πέντε σημαντικές ενότητες που αφορούν σε:

  • Διαχείριση και Συντονισμό
    • Δραστηριότητες Επικοινωνίας
    • Επένδυση στον άνθρωπο
    • Επώνυμο Πολιτιστικό Τουριστικό Προϊόν
    • Ολοκληρωμένη Διαχείριση & Προώθηση Πολιτιστικών Προορισμών

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο αν. Καθηγητής της Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που επικεντρώθηκε στην δική τους συμμετοχή και στην δική τους προσπάθεια προκειμένου να συμβάλλουν στην κοινή προσπάθεια που αφορούσε στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου, την ανάδειξη και την προβολή τους.

ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΜΟΥ