Αντιδράσεις για το νομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας

Δύο θέματα που άπτονται των νομοθετικών αλλαγών που προωθούνται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων συζήτησε η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεδρία με τηλεδιάσκεψη, εκφράζοντας μέσω ανακοινώσεων την έντονη διαφωνία της.

Περισσότερα