Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΥΚΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ – Προτεραιότητα η διασύνδεση με το Πανεπιστήμιο

Νέα

Προτεραιότητα αποτελεί για τον δήμο Ιωαννιτών η καλύτερη διασύνδεση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με την πόλη. Στόχος, να διευρυνθεί το πλαίσιο συνεργασίας και να επεκταθούν οι κοινές δράσεις με γνώμονα την καλύτερη συνεργασία των δυο φορέων.
Στην πόλη των Ιωαννίνων ζουν και σπουδάζουν πάνω από 15.000 φοιτητές ενώ πολλοί εξ΄ αυτών δεν εγκαταλείπουν την πόλη ακόμη και όταν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Ο αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εφαρμογών Έξυπνης Πόλης Γιάννης Λυκογιώργος θέλησε ανάμεσα στις πρώτες επαφές του να είναι η συνάντηση με τον αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Σταύρο Νικολόπουλο και τους συνεργάτες του προκειμένου να γίνει μια διερεύνηση των δυνατοτήτων που υπάρχουν και μπορούν να αναπτυχθούν έτσι ώστε να εδραιωθεί μια συνεργασία.
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση με τον αντιπρύτανη που στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης είχε παρουσιάσει τον στρατηγικό σχεδιασμό σε θέματα Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Κατά την διάρκεια της συνάντησης, όπως είπε ο κ. Λυκογιώργος, εξειδικεύτηκε η παρουσίασή στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες του Δήμου Ιωαννιτών.
Η συζήτηση επίσης κινήθηκε γύρω από τρεις βασικούς θεματικούς άξονες.
– Τη συνέργεια των δύο φορέων στις διαδικασίες που άπτονται της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
– Τις δράσεις που απαιτεί η ουσιαστική ένταξη και ενσωμάτωση του φοιτητικού πληθυσμού στην πόλη μας.
– Την μελλοντική συνεργασία στην από κοινού συμμετοχή Πανεπιστημίου και Δήμου σε χρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
«Το επόμενο βήμα στη συνεργασία καθορίστηκε χρονικά για τον Δεκέμβριο όπου και θα καταρτιστεί το σχέδιο δράσεων που θα αναληφθούν από κοινού με στόχο την υλοποίηση των αξόνων που προαναφέρθηκαν» τόνισε ο κ. Λυκογιώργος ενώ υπογράμμισε ότι θα συνεχίσουν να εργάζονται στην κατεύθυνση διεύρυνσης της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο.
ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΜΟΥ